Έφη Κυρικάκη

Η Έφη Κυρικάκη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, International NLP Trainer και μέλος της βρετανικής ΙΤΑ NLP Academy πιστεύει με πάθος στις άπειρες δυνατότητες του ανθρώπου για προσωπική ανάπτυξη και επιτυχία. Η Έφη είναι ένα ζωντανό παράδειγμα των πολλών διαφορετικών γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα.

Ως Manager Εκπαιδευτικών Επιχειρήσεων και Trainer τα τελευταία 25 χρόνια, η Έφη ξέρει ακριβώς τι σημαίνει να ανταποκρίνεται κανείς στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των εκπαιδευόμενων και της αγοράς.  Η αγάπη της για την καινοτομία την οδήγησε να εμπνευστεί το ΚΔΒΜ MetaMathesis, ένα πυρήνα έμπνευσης και αυτοανάπτυξης, όπου μοιράζεται την δική της ευτοπία γιατί απλά πιστεύει ότι “ο μόνος δρόμος για την πρόοδο είναι η αλλαγή”.

Οι σπουδές της στο Παν/μιο Harvard στις Πολλαπλές Νοημοσύνες και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση καθώς και οι σπουδές και η εμπειρία κοντά στους δυο κυριότερους δημιουργούς του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού, τον Richard Bandler και τον John Grinder έχουν επηρεάσει βαθιά την στάση της, βοηθώντας την να δημιουργεί όλο και πιο αποτελεσματικά εργαλεία ενδυνάμωσης μαθητών και εκπαιδευτικών ενώ η βαθιά εξοικείωση με τις ψηφιακές εκπαιδευτικές  εφαρμογές οδήγησαν σε πολλαπλές διακρίσεις και στην ανακάλυψη και συνεχή ανάπτυξη νέων διαδραστικών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία γιατί απλά πιστεύει ότι η τεχνολογία είναι η διεθνής γλώσσα των μαθητών του 21ου αιώνα.

Περαιτέρω εκπαίδευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Coaching με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου συνέβαλαν καθοριστικά στην δημιουργία στρατηγικών "Άριστης Διοίκησης Εκπαίδευσης", που μοιράζεται με πολύ κέφι με εκπαιδευτικούς, διευθυντές εκπαιδευτικών επιχειρήσεων και όλους όσους ενδιαφέρονται για την προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη μέσα από το Κέντρο Ενδυνάμωσης MetaMathesis καθώς και σε συνεργασία με εταιρίες, εκπαιδευτικές επιχειρήσεις και συλλόγους. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως εισηγήτρια στα Προγράμματα Coaching και Συμβουλευτικής. 

Η Έφη χαίρεται να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία και να μοιράζεται με την ιδιότητα της ως πρόεδρος του HCCMA, του Ελληνικού Συλλόγου Συμβουλευτικής Coaching και Mentoring.

Effie Kyrikakis, a 21st Century edupreneur,  NLP trainer and educational coach and member of  the British ΙΤΑ NLP Academy is a passionate believer of the infinite possibilities of people for personal growth and success.

She has spent the past 25 years as an active educator, most of which in educational administration. Her studies in Multiple Intelligences and their application to learning with Harvard University as well as her studies along Richard Bandler  and John Grinder, the main co-creators of NLP, have meaningfully have had a profound effect on her viewpoint, enabling her to create increasingly effective student facilitating and teacher empowerment tools.

In the meantime, her passion for innovation has led to exploring and adapting technology in education, which, she believes, is the lingua franca of 21st century learners.

Further training in Business Management and Coaching have contributed significantly to the formulation of “educational management for excellence” strategies, which she enjoys sharing with educators and school managers both in Greece and all over the planet through MetaMathesis, the Centre for Educational Empowerment in Athens, Greece as well as with companies, educational organisations and the general public. In the recent yers she also collaborates with the University of the Aegean as a life-long education instructor.

Effie enjoys volunteering and shres her passion for personal development and inspiration as the President of HCCMA, the Hellenic Counselling,Coaching and Mentoring Association.