blog

NLP – Τρόπος Ζωής και Μεθοδολογία Επιτυχίας

Η εκπαίδευση στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NeuroLinguistic Programming) έχει όλο και πιο μεγάλη απήχηση καθώς  άτομα από όλο τον κόσμο αναζητούν να  πιστοποιηθούν  ως  NLP Practitioners . Το NLP δημιουργήθηκε από ιδέες που προέκυψαν από παρατήρηση και το modelling εξαιρετικά αποτελεσματικών στην πρακτική τους ατόμων και ένα από τα πρώτα σχετικά βιβλία είναι “Η Δομή της Μαγείας” του Richard Bandler.  Αρκετές δεκαετίες αργότερα, η μαγεία συμβαίνει ακόμα και το NLP βρίσκεται στην πρώτη γραμμή να γίνει το πιο ισχυρό εργαλείο στον επιχειρηματικό κόσμο και τον κόσμο της προσωπικής ανάπτυξης.

Τι μελετά το NLP

Το NLP αφορά στη σύνδεση μεταξύ των νευρολογικών διαδικασιών (νευρο-), της γλώσσας (γλωσσικός) και της συμπεριφοράς που κατακτάται μέσω της εμπειρίας (προγραμματισμός). Το NLP παρέχει τις τεχνολογίες για την αλλαγή αυτών των νευρολογικών διεργασιών, των γλωσσικών και συμπεριφορικών προτύπων, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι στη ζωή.

Σήμερα ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) είναι η πιο προηγμένη τεχνολογία για:

 • Να αναπτύξτε τις καλύτερες δυνατές γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Να βελτιώστε τις προσωπικές σας στρατηγικές
 • Να μάθετε πώς να ελέγχετε τη σκέψη σας και τελικά τα πρότυπα συμπεριφοράς σας
 • Να γίνετε πιο σαφής σχετικά με τα συστήματα πεποίθησης και αξίας
 • Να έχετε επίγνωση της εσωτερικής σας κατάστασης και να ελέγχετε την δύναμή της
 • Να εξαλείψτε τα ανεπιθύμητα πρότυπα συμπεριφοράς
 • Να κίνητοποιήσετε αποτελεσματικά τον εαυτό σας
 • Να οδηγήσετε την εξέλιξή σας στο άτομο που θέλετε να είστε
 • Να μάθετε πώς να ζήσετε τη ζωή που θέλετε πραγματικά

NLP στη ζωή

Το NLP μας διδάσκει ότι αυτό που θυμόμαστε είναι μόνο μια γενικευμένη, παραμορφωμένη και ελλιπής αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου και των γεγονότων του. Εξαιτίας αυτού, οι απόψεις μας για τον κόσμο πρέπει να εμπλουτιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι περιορισμοί μας να μην επηρεάζουν τις νέες συμπεριφορές, τη σκέψη και την πρόοδο.

Η χρήση αυτής της αρχής μπορεί να βοηθήσει στην επανεξέταση των προοπτικών και των αποφάσεων, στην υπερνίκηση των φόβων και του άγχους καθώς και στην σύλληψη και το σχεδιασμό της μελλοντικής προόδου.

 • Το NLP μας βοηθά να κατανοήσουμε τις στρατηγικές μας, όπως πώς να κινητοποιούμε τους εαυτούς μας, τι χρειάζεται για να πάρουμε σωστές και επωφελείς αποφάσεις  καθώς και πώς να αποκρυπτογραφούμε τη σειρά και τα βήματα των στρατηγικών μας, ώστε να τις βελτιώσουμε ή να δημιουργήσουμε καλύτερες.
 • Το NLP μας διδάσκει για τα γλωσσικά πρότυπα που επηρεάζουν τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές μας και μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε σημαντικά τις ζωές των ανθρώπων και των λαών μας. Η γλώσσα καθορίζει τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές μας με έναν ισχυρό τρόπο. Για παράδειγμα: σκεφτείτε απλά τη διαφορά που αισθάνεστε ανάμεσα στις δύο προτάσεις “Αν το κάνω αυτό” και “Όταν το το κάνω αυτό”.  Απλές λέξεις με πολύ ισχυρή επιρροή.
 • Το NLP μας διδάσκει ότι ο στόχος πρέπει να είναι καλά διαμορφωμένος. Ένας σαφώς καθορισμένος στόχος είναι η βάση για οποιαδήποτε αλλαγή βασισμένη στο NLP. Οι συνθήκες για τη σωστή διαμόρφωση καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαμορφωθεί μια επιθυμητή κατάσταση. Μόνο όταν η επιθυμητή πορεία είναι γνωστή και καλά διαμορφωμένη, μπορούμε να αξιολογήσουμε την πραγματική επιτυχία.
 • Το NLP  αντιλαμβάνεται το ασυνείδητο ως έναν ισχυρό σύμμαχο που οδηγεί τις ενέργειες μας και με τον οποίο μας δίνει την δυνατότητα να είμαστε σε επαφή καθώς βαδίζουμε προς την αυτοπραγμάτωση.

NLP στην επιχείρηση

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν πιο έξυπνα και όχι σκληρότερα, γιατί – στον σημερινό κόσμο – ο χρόνος είναι χρήμα και  η σωστή διαχείριση του  έχει καταστεί καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας. Δεν έχει σημασία αν δουλεύεις πιο έξυπνα, επιδιώκεις μεγαλύτερη επιτυχία ή αναζητάς την αριστεία …για  να επιτύχετε τους στόχους σας, υπάρχουν πολλά που είναι ουσιώδες να πετύχετε πρώτα. Το καλό δεν είναι πια αρκετό. Αν στοχεύετε στον μέσο όρο, αυτό είναι το μόνο που θα επιτύχετε. Το NLP είναι μια τεχνολογία που μας επιτρέψει να δούμε πέρα από τα όριά μας.  Για ποιους είναι λοιπόν το NLP;

 • Για τον καθένα που χρησιμοποιεί την επικοινωνία ως μέσο παρουσίασης, προβολής ή αξιολόγησης.
 • Για όσους θέλουν να βοηθήσουν, να προπονήσουν ή να οδηγήσουν άλλους.
 • Για αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχουν περισσότερα για να επιτύχουν.
 • Για τον καθένα που  που ηγείται σε μια ομάδα, μια οικογένεια ή μια επιχείρηση.

NLP στην Εκπαίδευση

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του NLP είναι ότι  διδάσκει πώς να ελέγχετε και να αλλάζετε γρήγορα την κατάσταση σας. Αυτό γίνεται με τη χρήση υποϊδιοτήτων που περιγράφουν συγκεκριμένα μνήμες, τις οποίες στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια νέα κατάσταση. Όταν αγκυρώνετε αυτή η κατάσταση, είναι ακόμη δυνατό να ανακαλέσετε γρήγορα αυτή τη μνήμη … με όλα της τα θετικά συναισθήματα.

Ο  NLP  Practitioner χρησιμοποιεί τους τρόπους με τους οποίους ούτως ή άλλως εργάζεται ο εγκέφαλος για να αναπτυχθεί. Αντί να αφήσουμε τα αρνητικά συναισθήματα που προέρχονται από τις εξωτερικές συνθήκες  ή τον εσωτερικό κριτή μας να κυριαρχήσουν την ημέρα μας, μπορούμε εύκολα να πάρουμε τον πίσω τον έλεγχο και να βεβαιωθούμε ότι πραγματικά θα έχουμε μια καλή ημέρα. Και αν αυτό ισχύει για εμάς, σίγουρα θα ισχύσει και για τους μαθητές μας, παιδιά ή ενήλικες.

Τα συναισθήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά  και για τη μάθηση. Πρόσφατες ανακαλύψεις της νευροεπιστήμης αποκαλύπτουν ότι μαθαίνουμε καλύτερα όταν εμπλέκονται συναισθήματα. Με ηχητική και οπτική παρουσίαση, φτάνουμε μόνο στο 30% των δυνατοτήτων μάθησης. Χρησιμοποιώντας συναισθήματα μπορούμε να φτάσουμε στο 100%.

Ως εκπαιδευτικός, ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση NLPositive in Education που απευθύνεται ειδικά σε εκπαιδευτικούς, θα μπορείτε
☑️να συντονίζεστε με την καλύτερη πλευρά των μαθητών και των πελατών σας ώστε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά διατηρώντας και να διευρύνοντας το πελατολόγιο σας
☑️να αντιλαμβάνεστε άμεσα τις έμφυτες μαθησιακές στρατηγικές του κάθε μαθητή σας, παιδιού ή ενήλικα και να τον υποστηρίζετε στην βελτίωση τους.
☑️ να απολαμβάνετε γρήγορα μαθησιακά αποτελέσματα με διδασκαλία βασισμένη στις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις της νευροεπιστήμης για την μάθηση
☑️να υποκινείτε τους μαθητές σε ανάληψη προσωπικής ευθύνης για την πρόοδο τους
☑️να χειρίζεστε άνετα την γλώσσα που παρακινεί και εμψυχώνει
☑️να χρησιμοποιείτε λεκτικά και εξωλεκτικά εργαλεία για την οργάνωση και διαχείριση της τάξης
☑️ να κρατάτε τους μαθητές σας μαγικά συγκεντρωμένους
☑️να ξεπερνάτε αντιρρήσεις και να αναπλάθετε περιοριστικές πεποιθήσεις που εμποδίζουν την πρόοδο
☑️να ενδυναμώνετε μαθητές για υψηλή απόδοση, ιδιαίτερα σε περιόδους πίεσης όπως οι εξετάσεις
☑️να εμπλουτίζετε τις μαθησιακές στρατηγικές των μαθητών σε πλήθος τομέων όπως ορθογραφία, απομνημόνευση, διαχείριση χρόνου και αποτελεσματική στοχοθέτηση
☑️να υποστηρίζετε μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες

Μάθετε περισσότερα και ξεκινήστε άμεσα το δικό σας ταξίδι στην μαγεία!

Ένα τηλεφώνημα όλες οι πληροφορίες:  bit.ly/proton_nlp_certification

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.