blog

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός- Γιατί πρέπει να σας ενδιαφέρει;

Η εκπαίδευση στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό (NeuroLinguistic Programming) έχει όλο και πιο μεγάλη απήχηση καθώς  άτομα από όλο τον κόσμο αναζητούν να  πιστοποιηθούν  ως  NLP Practitioners .  Γιατί; Το NLP δημιουργήθηκε από ιδέες που προέκυψαν από παρατήρηση και το modelling εξαιρετικά αποτελεσματικών στην πρακτική τους ατόμων και ένα από τα πρώτα σχετικά βιβλία είναι “Η Δομή της Μαγείας” του Richard Bandler.  Αρκετές δεκαετίες αργότερα, η μαγεία συμβαίνει ακόμα και το NLP βρίσκεται στην πρώτη γραμμή να γίνει το πιο ισχυρό εργαλείο στον επιχειρηματικό κόσμο και τον κόσμο της προσωπικής ανάπτυξης.

Τι μελετά το NLP

Το NLP αφορά στη σύνδεση μεταξύ των νευρολογικών διαδικασιών (νευρο-), της γλώσσας (γλωσσικός) και της συμπεριφοράς που κατακτάται μέσω της εμπειρίας (προγραμματισμός). Το NLP παρέχει τις τεχνολογίες για την αλλαγή αυτών των νευρολογικών διεργασιών, των γλωσσικών και συμπεριφορικών προτύπων, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι στη ζωή.

Σήμερα ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) είναι η πιο προηγμένη τεχνολογία για:

 • Να αναπτύξτε τις καλύτερες δυνατές γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Να βελτιώστε τις προσωπικές σας στρατηγικές
 • Να μάθετε πώς να ελέγχετε τη σκέψη σας και τελικά τα πρότυπα συμπεριφοράς σας
 • Να γίνετε πιο σαφής σχετικά με τα συστήματα πεποίθησης και αξίας
 • Να έχετε επίγνωση της εσωτερικής σας κατάστασης και να ελέγχετε την δύναμή της
 • Να εξαλείψτε τα ανεπιθύμητα πρότυπα συμπεριφοράς
 • Να κινητοποιήσετε αποτελεσματικά τον εαυτό σας
 • Να οδηγήσετε την εξέλιξή σας στο άτομο που θέλετε να είστε
 • Να μάθετε πώς να ζήσετε τη ζωή που θέλετε πραγματικά

NLP στη ζωή

Το NLP μας διδάσκει ότι αυτό που θυμόμαστε είναι μόνο μια γενικευμένη, παραμορφωμένη και ελλιπής αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου και των γεγονότων του. Εξαιτίας αυτού, οι απόψεις μας για τον κόσμο πρέπει να εμπλουτιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι περιορισμοί μας να μην επηρεάζουν τις νέες συμπεριφορές, τη σκέψη και την πρόοδο.

Η χρήση αυτής της αρχής μπορεί να βοηθήσει στην επανεξέταση των προοπτικών και των αποφάσεων, στην υπερνίκηση των φόβων και του άγχους καθώς και στην σύλληψη και το σχεδιασμό της μελλοντικής προόδου.

Το NLP μας βοηθά να κατανοήσουμε τις στρατηγικές μας, όπως πώς να κινητοποιούμε τους εαυτούς μας, τι χρειάζεται για να πάρουμε σωστές και επωφελείς αποφάσεις  καθώς και πώς να αποκρυπτογραφούμε τη σειρά και τα βήματα των στρατηγικών μας, ώστε να τις βελτιώσουμε ή να δημιουργήσουμε καλύτερες.

Το NLP μας διδάσκει για τα γλωσσικά πρότυπα που επηρεάζουν τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές μας και μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε σημαντικά τις ζωές των ανθρώπων και των λαών μας. Η γλώσσα καθορίζει τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές μας με έναν ισχυρό τρόπο. Για παράδειγμα: σκεφτείτε απλά τη διαφορά που αισθάνεστε ανάμεσα στις δύο προτάσεις “Αν το κάνω αυτό” και “Όταν το το κάνω αυτό”.  Απλές λέξεις με πολύ ισχυρή επιρροή.

Το NLP μας διδάσκει ότι ο στόχος πρέπει να είναι καλά διαμορφωμένος. Ένας σαφώς καθορισμένος στόχος είναι η βάση για οποιαδήποτε αλλαγή βασισμένη στο NLP. Οι συνθήκες για τη σωστή διαμόρφωση καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαμορφωθεί μια επιθυμητή κατάσταση. Μόνο όταν η επιθυμητή πορεία είναι γνωστή και καλά διαμορφωμένη, μπορούμε να αξιολογήσουμε την πραγματική επιτυχία.

Το NLP  αντιλαμβάνεται το ασυνείδητο ως έναν ισχυρό σύμμαχο που οδηγεί τις ενέργειες μας και με τον οποίο μας δίνει την δυνατότητα να είμαστε σε επαφή καθώς βαδίζουμε προς την αυτοπραγμάτωση.

NLP στην επιχείρηση

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν πιο έξυπνα και όχι σκληρότερα, γιατί – στον σημερινό κόσμο – ο χρόνος είναι χρήμα και  η σωστή διαχείριση του  έχει καταστεί καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας. Δεν έχει σημασία αν δουλεύεις πιο έξυπνα, επιδιώκεις μεγαλύτερη επιτυχία ή αναζητάς την αριστεία …για  να επιτύχετε τους στόχους σας, υπάρχουν πολλά που είναι ουσιώδες να πετύχετε πρώτα. Το καλό δεν είναι πια αρκετό. Αν στοχεύετε στον μέσο όρο, αυτό είναι το μόνο που θα επιτύχετε. Το NLP είναι μια τεχνολογία που μας επιτρέψει να δούμε πέρα από τα όριά μας.  Για ποιους είναι λοιπόν το NLP;

 • Για τον καθένα που χρησιμοποιεί την επικοινωνία ως μέσο παρουσίασης, προβολής ή αξιολόγησης.
 • Για όσους θέλουν να βοηθήσουν, να προπονήσουν ή να οδηγήσουν άλλους.
 • Για αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχουν περισσότερα για να επιτύχουν.
 • Για τον καθένα που  που ηγείται σε μια ομάδα, μια οικογένεια ή μια επιχείρηση.

NLP στην Εκπαίδευση

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του NLP είναι ότι  διδάσκει πώς να ελέγχετε και να αλλάζετε γρήγορα την κατάσταση σας. Αυτό γίνεται με τη χρήση υποϊδιοτήτων που περιγράφουν συγκεκριμένα μνήμες, τις οποίες στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια νέα κατάσταση. Όταν αγκυρώνετε αυτή η κατάσταση, είναι ακόμη δυνατό να ανακαλέσετε γρήγορα αυτή τη μνήμη … με όλα της τα θετικά συναισθήματα.

Ο  NLP  Practitioner χρησιμοποιεί τους τρόπους με τους οποίους ούτως ή άλλως εργάζεται ο εγκέφαλος για να αναπτυχθεί. Αντί να αφήσουμε τα αρνητικά συναισθήματα που προέρχονται από τις εξωτερικές συνθήκες  ή τον εσωτερικό κριτή μας να κυριαρχήσουν την ημέρα μας, μπορούμε εύκολα να πάρουμε τον πίσω τον έλεγχο και να βεβαιωθούμε ότι πραγματικά θα έχουμε μια καλή ημέρα. Και αν αυτό ισχύει για εμάς, σίγουρα θα ισχύσει και για τους μαθητές μας, παιδιά ή ενήλικες.

Τα συναισθήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά  και για τη μάθηση. Πρόσφατες ανακαλύψεις της νευροεπιστήμης αποκαλύπτουν ότι μαθαίνουμε καλύτερα όταν εμπλέκονται συναισθήματα. Με ηχητική και οπτική παρουσίαση, φτάνουμε μόνο στο 30% των δυνατοτήτων μάθησης. Χρησιμοποιώντας συναισθήματα μπορούμε να φτάσουμε στο 100%.

Οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν την NLP θα χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές για να διευκολύνουν την αποτελεσματικότερη και στοχοθετημένη μάθηση, όπου η εφαρμογή και η υψηλή απόδοση είναι το μέτρο της επιτυχίας. Θα μάθουν επίσης  να εμπλουτίζουν τις μαθησιακές στρατηγικές των μαθητών σε πλήθος τομέων όπως ορθογραφία, απομνημόνευση, διαχείριση χρόνου και αποτελεσματική στοχοθέτηση
και να υποστηρίζουν μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες.

NLP στην επικοινωνία

Συνεχώς επικοινωνούμε, όχι μόνο προφορικά αλλά πολύ συχνά με χειρονομίες, γλώσσα του σώματος και συμπεριφορά. Όταν πρόκειται για επιτυχία στην επιχείρηση, η επικοινωνία είναι το κρίσιμο στοιχείο που τροφοδοτεί τις θετικές μας σχέσεις. Δυστυχώς πολλές σχέσεις είναι κακές, απλά λόγω της έλλειψης αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Παρόλο που είναι σημαντικό να ελέγχετε την δική σας επικοινωνία, ίσως είναι ακόμη πιο σημαντικό να διαβάσετε τα μηνύματα, τα μηνύματα και τα λόγια που λαμβάνουμε από τους άλλους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό;

Πώς γνωρίζουμε πώς να ερμηνεύσουμε μια συγκεκριμένη απάντηση που φαίνεται διαφορετική;

Πώς ξέρουμε τι λέει το άλλο άτομο, όταν ένα μεγάλο μέρος του είναι ασαφές;

Πώς αντιδρούμε σε χειρονομίες και γλώσσα του σώματος χωρίς να το αναλύουμε υπερβολικά;

Πώς βελτιώνουμε τις αλληλεπιδράσεις μας χρησιμοποιώντας τις στρατηγικές συμπεριφοράς, τα πρότυπα και τις προτιμήσεις μας;

Το Neuro-Linguistic Programming ™ (NLP) προσφέρει πολλούς τρόπους για να χρησιμοποιήσει κανείς τη γλώσσα με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το NLP προσφέρει επίσης τεχνικές για να μάθετε τι προσπαθεί πραγματικά να πει ο άλλος, χωρίς εικασίες ή ερμηνείες. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, μας δίνει ένα μοντέλο που επιτρέπει να αποικοδομήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε, αναλύουμε και ανασυνθέτουμε τις συμπεριφορικές στρατηγικές και τα πρότυπα μας ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην επικοινωνία μας.

 NLP στην Ηγεσία

Όταν το σκεφτείτε και αναρωτηθείτε, ποιος πρέπει να παρακινήσει, να εμπνεύσει και να αναπτύξει ανθρώπους, τότε οι απαντήσεις θα είναι προφανείς: ηγέτες επιχειρήσεων, προπονητές, γονείς, δάσκαλοι και φίλοι.

Όταν δούμε την Ηγεσία ως την πρακτική ακριβώς αυτού – του να κινητοποιούμε, να εμπνέουμε, να αναπτύσσουμε  – τότε όλοι είμαστε ηγέτες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό που είναι ουσιώδες είναι να ηγείσαι όχι να διευθύνεις και γι αυτό το κύριο μέλημα είναι η αποτελεσματική χρήση των πόρων.

Οι ηγέτες εστιάζουν στην ενδυνάμωση, ανάπτυξη και ενθάρρυνση ατόμων και ομάδων.

Οι ηγέτες προωθούν την πρόοδο ζωγραφίζοντας εικόνες και τοποθετώντας ιδέες και οράματα στα κεφάλια των λαών.

Οι ηγέτες μιλούν για νέες προοπτικές και πώς να ξεπεράσουν τις προκλήσεις.

Οι ηγέτες σας παραλαμβάνουν όταν είστε εξαντλημένοι και σας κάνουν να αισθανθείτε άξιος.

Με αυτή την έννοια, η νευρογλωσσική ηγεσία είναι ίσως η πιο συναρπαστική εφαρμογή του NLP, επειδή μαθαίνετε τα μυστικά ώστε να…

 • Δουλεύετε με τα γλωσσικά μοτίβα θετικής επιρροής(λεκτικά και μη λεκτικά)
 • Επικεντρώνεστε στις πέντε αισθήσεις
 • Ανακαλύπτετε πόσο εύκολο είναι να ελέγξετε την κατάσταση του νου
 • Απομυθοποιείτε την ιδέα των περιοριστικών έναντι των ενδυναμωτικών πεποιθήσεων
 • Αποκρυπτογραφείτε συμπεριφορικές στρατηγικές και μοτίβα
 • Δημιουργείτε καλά διαμορφωμένες επιθυμητές καταστάσεις και στόχους
 • Χρησιμοποιείτε την γραμμή του χρόνου για να απογειώσετε την δημιουργικότητα σας.

NLP στις πωλήσεις

Η πώληση απευθύνεται σε θετικά συναισθήματα και προσφέρει ένα όφελος που θα διατηρήσει αυτά τα καλά συναισθήματα. Μετά την διαδικασία, ο αγοραστής πρέπει να κρατήσει “το καλό συναίσθημα”. Τα γεγονότα και τα επιχειρήματα απασχολούν μόνο δευτερόλεπτα σε μια επιτυχημένη στρατηγική πωλήσεων.

 • Το NLP μας διδάσκει να δημιουργούμε καλά διαμορφωμένους στόχους, κάτι που ένας πωλητής μπορεί εύκολα να υιοθετήσει επίσης.
 • Το NLP μας διδάσκει ότι ο χάρτης δεν είναι η περιοχή, που σημαίνει ότι η προσωπική μας αντίληψη για στον κόσμο πάσχει από γενικεύσεις, στρεβλώσεις και διαγραφές, δίνοντας μας μόνο μια πολύ περιορισμένη άποψη της πραγματικότητας. Ένα άτομο που ασχολείται με τις πωλήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει το NLP για να εμπλουτίσει πιθανές απόψεις αγοραστών.
 • Το NLP μας διδάσκει για τα συναισθήματα και πώς να τα χρησιμοποιήσουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία αλλαγής. Οι περισσότερες πωλήσεις θα επιφέρουν αλλαγές. Το NLP θα είναι πολύ χρήσιμο για την αντιμετώπιση αυτής της αλλαγής, και του ό,τι αυτή σημαίνει για όλους τους εμπλεκόμενους.
 • Το NLP θα είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο στην καθοδήγηση της διαδικασίας πωλήσεων όταν εμπλέκονται τα συναισθήματα.

NLP στον αθλητισμό

Φανταστείτε να είχατε την εστίαση, τη δύναμη του νου και το κίνητρο να προπονηθείτε και να αποδώσετε το μέγιστο σας. Απλά σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα μπορούσατε να αποδώσετε με αυξημένη φυσική κατάσταση, δύναμη, ευελιξία, αντοχή και ικανότητα.

Πόσες φορές έχετε κοιτάξει τον εαυτό σας και είπατε, “Μπορώ να τα πάω και καλύτερα;”.

Το κλειδί για την επιτυχία, για να γίνετε ο αθλητής που θέλετε να είστε, είναι το κίνητρο για να πετύχετε και η επιθυμία να είστε ο καλύτερος.

Το NLP θα σας εξοπλίσει με τις απαραίτητες τεχνικές κινήτρου για να επιτύχετε τον επιθυμητό στόχο σας. Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές NLP, θα νιώσετε την επιθυμία να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στην εκπαίδευσή σας και θα εστιάσετε το μυαλό σας κατά τη διάρκεια του ανταγωνισμού.

Η δύναμη της θετικής σκέψης θα καθορίσει το προπονητικό σας καθεστώς και θα σας οδηγήσει στην επιτυχία.

Πιστέψτε ότι θα περάσετε πρώτοι τη γραμμή τερματισμού, θα πετύχετε το νικηφόρο στόχο, θα πετάξετε μακρύτερα και θα πηδήσετε ψηλότερα ή μεγαλύτερα από οποιονδήποτε από τους ανταγωνιστές σας. Δείτε και αισθανθείτε τα επιτεύγματά σας. Έχετε στο νού σας ότι με κάθε βήμα θα δημιουργήσετε εμπιστοσύνη και κίνητρα, ξεχειλίζοντας με κίνηση που δεν γνωρίζει όρια. Γνωρίστε ότι με κάθε προπόνηση θα γίνετε καλύτερος εσείς.

Το NLP μπορεί να σας βοηθήσει να …

 • Ανακαλύψετε πώς να αποκτήσετε τον έλεγχο της κατάστασης του νου σας
 • Μάθετε πώς να αντικαταστήσετε την αμφιβολία στις ικανότητές σας με την εμπιστοσύνη να επιδιώξετε την τελειότητα
 • Να έχετε κίνητρο να ορίσετε καλά διαμορφωμένες εσωτερικές καταστάσεις για να επιτύχετε τον στόχο σας
 • Να είστε εφοδιασμένοι με τη θετική νοοτροπία για να δείτε κάθε πρόκληση ως ευκαιρία να γίνετε καλύτερος εσείς
 • Το NLP θα μεταμορφώσει την κατάσταση του νου σας και θα σας οδηγήσει στην επιτυχία.

NLP στο Fitness & Health

Φανταστείτε όλα αυτά τα άτομα που συμμετέχουν σε ένα γυμναστήριο ή ξεκίνησαν  ένα πρόγραμμα άσκησης με όλες τις καλές προθέσεις και ένα όραμα για το πώς θέλουν να μοιάζουν, μόνο και μόνο για να γλιστρήσουν πίσω στην παλιά ρουτίνα τους πολύ σύντομα.

Πόσες φορές έχετε κοιτάξει τον εαυτό σας και είπατε, “Πρέπει να κάνω περισσότερη άσκηση”. Έχετε πει ποτέ στον εαυτό σας “Πρέπει να φάω πιο υγιεινά”. ;

Το κλειδί για την επιτυχία, να γίνετε το άτομο που θέλετε να είστε, είτε προσπαθείτε να χάσετε βάρος είτε να τονώσετε το σώμα σας, είναι το κίνητρο.

Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές NLP, θα νιώσετε την επιθυμία να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στη ζωή σας. Υγιεινή διατροφή και άσκηση θα γίνει μέρος της καθημερινής σας ρουτίνας. Με κάθε μικρό βήμα θα δημιουργήσετε την εμπιστοσύνη και την κίνησή σας, γεμίζοντας  με ένα θαυμάσιο συναίσθημα ικανοποίησης.

 • Θα ανακαλύψετε πώς να αναλάβετε τον έλεγχο της κατάστασης του νου σας
 • Θα μάθετε πώς να αντικαταστήσετε την αμφιβολία με εμπιστοσύνη
 • Θα ορίσετε καλά διαμορφωμένο επιθυμητό στόχο που μπορείτε να επιτύχετε
 • Θα είστε εξοπλισμένοι με μια θετική διανοητική διάθεση
 • Θα δείτε κάθε νέα μέρα ως ευκαιρία να γίνετε καλύτερος εσείς.

Να γιατί, όποιος κι αν είναι ο στόχος σας,  η εκπαίδευση στο NLP μπορεί να να σας εξοπλίσει με τις στρατηγικές που χρειάζεστε για να κατακτήσετε το άπειρο δυναμικό σας. Ίσως να ανυπομονείτε ήδη να βιώσετε τα απελευθερωτικά αποτελέσματα της μεθόδου προσωπικής αυτοανάπτυξης  NeuroCoaching®.

Ίσως πάλι να σας συναρπάζει η ιδέα της νέας έμπνευσης και τα εργαλεία που που θα σας δώσει η εκπαίδευση στον Nευρογλωσσικό Προγραμματισμό.

Μάθε κι εσύ γιατί όλο και περισσότεροι μιλούν για την μεταμορφωτική δύναμη των εκπαιδεύσεων στο  PROTON NLP Practitioner!

Συμπλήρωσε την φόρμα τώρα γιατί αξίζει και το αξίζεις!

Μάθε ποιο πρόγραμμα σου ταιριάζει. Απογειώσου!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.