Νευροπλαστικότητα & Επιγενετική– Η Σφραγίδα της Νευροεπιστήμης στην Προσωπική Ελευθερία και Επιλογή

Τα πρόσφατα χρόνια αποκαλύπτεται μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας μια πληθώρα νέων στοιχείων που συμπληρώνουν ή και ανατρέπουν εντελώς τις αποδεκτές θεωρίες και πεποιθήσεις αιώνων για την λειτουργία του εγκεφάλου. […]