Δήμητρα Βασιλείου

Η εκπαίδευση είναι βιωματική […] και μετασχηματιστική, αλλάζεις προς το καλύτερο, γίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.