Μαρία Δεληθανάση

“Με το PROTON NLP Practitioner ένιωσα πόσο ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός ανοίγει δρόμους προσωπικής ανάπτυξης & ενδυνάμωσης.