1. Χρεώσεις και Όροι Αγοράς
1.1 Γενικός Σκοπός Όρων: Πώληση Υπηρεσίας, όχι Λογισμικού. Σκοπός των Όρων είναι να εξασφαλίσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Όλες οι χρεώσεις που ορίζονται και καταβάλλονται από εσάς σύμφωνα με τους Όρους θα λαμβάνονται υπόψη για την προώθηση αυτού του σκοπού. Σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται αυτά τα τέλη για την πώληση, την άδεια χρήσης ή την ενοικίαση του λογισμικού μας εκτός και αν αυτό αναφέρετε ρητά στη σύμβασή σας και, επιπλέον, οποιαδήποτε χρήση του λογισμικού του MetaMathesis από εσάς επιπλέον των Όρων θα θεωρείται απλώς ως υποστήριξη του σκοπού των όρων.
1.2 Παραγγελίες και χρεώσεις. Μπορείτε να υποβάλετε μια παραγγελία για Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης μιας συνδρομής) ή Προϊόντα που πωλούνται μέσω του Ιστότοπού μας. Όλες οι λεπτομέρειες για τα Προϊόντα μας, τις προσφορές συνδρομής και τις τιμές μπορείτε να βρείτε εδώ.
1.3 Πληρωμή. Συμφωνείτε να καταβάλετε όλες τις χρεώσεις ή να χρεώσετε τον Λογαριασμό σας σύμφωνα με τις χρεώσεις και τους όρους χρέωσης που ισχύουν τη στιγμή που η χρέωση είναι ληξιπρόθεσμη και πληρωτέα. Για να πληρώσετε για μια παραγγελία, πρέπει να παρέχετε στο MetaMathesis τις απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Για διαδικτυακές πληρωμές ή/και αυτοματοποιημένες πληρωμές, χρησιμοποιούμε επεξεργαστές πληρωμών τρίτων (προς το παρόν, Eurobank , paypal (https://paypal.com/). Οι όροι αυτών των επεξεργαστών διέπουν την πληρωμή σας. Μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία σας με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής που αποδέχονται οι τρίτοι υπεύθυνοι επεξεργασίας πληρωμών μας, ή με κατάθεση σε λογαριασμό του MetaMathesis. Η συμφωνία σας για τον τρόπο πληρωμής διέπει τη χρήση της καθορισμένης πιστωτικής κάρτας ή του λογαριασμού PayPal και πρέπει να ανατρέξετε σε αυτήν τη συμφωνία και όχι σε αυτούς τους Όρους Χρήσης για να καθορίσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Παρέχοντας στο MetaMathesis έναν τρόπο πληρωμής, συμφωνείτε ότι το MetaMathesis είναι εξουσιοδοτημένο να τιμολογεί αμέσως τον Λογαριασμό σας για όλες τις χρεώσεις που οφείλονται και πρέπει να καταβάλλονται στο MetaMathesis στο εξής και ότι δεν απαιτείται πρόσθετη ειδοποίηση ή συναίνεση. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως το MetaMathesis για οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση χρέωσής σας ή στον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιείται για την πληρωμή σύμφωνα με το παρόν. Το MetaMathesis διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τις τιμές και τις μεθόδους χρέωσής, είτε αμέσως μετά τη δημοσίευση στους παρόντες Όρους είτε μέσω email σε εσάς.
1.4 Τέλη εξυπηρέτησης. Θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή της ισχύουσας χρέωσης για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες τη στιγμή που δημιουργείτε τον Λογαριασμό σας και επιλέγετε το μηνιαίο ή ετήσιο πακέτο σας ( από την «Ημερομηνία Έναρξης Υπηρεσίας»). Εκτός από όσα ορίζονται στους Όρους, όλες οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες δεν επιστρέφονται. Ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του MetaMathesis να σας παρέχει εναλλακτικά πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα τη στιγμή της υπαναχώρησης ή στο μέλλον.
1.5 Έναρξη ισχύος της Σύμβασης. Δεν θα υπάρχει σύμβαση μεταξύ εσάς και της MetaMathesis για τις Υπηρεσίες έως ότου το MetaMathesis αποδεχτεί την παραγγελία σας μέσω επιβεβαιωτικού email ή άλλου μέσου επικοινωνίας. Με την εγγραφή σας σε μια Υπηρεσία για την οποία το MetaMathesis χρεώνει μηνιαίες χρεώσεις κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας, εξουσιοδοτείτε το MetaMathesis να χρεώνει τον τρόπο πληρωμής σας τώρα και ξανά στην αρχή κάθε μήνα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνδρομής.
1.6 Φόροι. Οι χρεώσεις του MetaMathesis είναι καθαρές από τυχόν ισχύοντα φόρο επί των πωλήσεων. Εάν οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή πληρωμές για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους Όρους υπόκεινται στον φόρο επί των πωλήσεων και δεν έχετε αποπληρώσει τον ισχύοντα φόρο επί των πωλήσεων στο MetaMathesis, θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή αυτού του Φόρου Πωλήσεων και τυχόν σχετικών κυρώσεων ή τόκων στην αρμόδια φορολογική αρχή, και θα αποζημιώσετε το MetaMathesis για οποιαδήποτε υποχρέωση ή δαπάνη που ενδέχεται να υποστούμε σε σχέση με αυτούς τους Φόρους Πωλήσεων.
1.7 . Αυτόματη ανανέωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνδρομή σας θα συνεχιστεί επ’ αόριστον έως ότου τερματιστεί σύμφωνα με τη Συμφωνία. Μετά την αρχική περίοδο συνδρομής, και πάλι μετά από οποιαδήποτε επόμενη περίοδο συνδρομής, η συνδρομή σας θα ξεκινήσει αυτόματα την πρώτη ημέρα μετά το τέλος αυτής της περιόδου (κάθε «Ημερομηνία Έναρξης Ανανέωσης») και θα συνεχιστεί για μια επιπλέον ισοδύναμη περίοδο, στο MetaMathesis μετά την τρέχουσα διάρκεια χρόνουτης συνδρομής σας. Συμφωνείτε ότι ο Λογαριασμός σας θα υπόκειται σε αυτήν τη δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης εκτός εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ανανέωσης (ή σε περίπτωση που λάβετε ειδοποίηση από την Εταιρεία ότι η συνδρομή σας θα ανανεωθεί αυτόματα, θα έχετε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της ειδοποίησης της Εταιρείας). Εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνδρομή σας μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου συνδρομής σας. Η συνδρομή σας δεν θα ανανεωθεί μετά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου σας. Ωστόσο, δεν θα δικαιούστε αναλογική επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε μέρος της συνδρομής που καταβλήθηκε για την τότε τρέχουσα περίοδο συνδρομής. Με την εγγραφή σας, εξουσιοδοτείτε το MetaMathesis να χρεώσει τον τρόπο πληρωμής σας τώρα και ξανά στην αρχή κάθε επόμενης περιόδου συνδρομής. Κατά την ανανέωση της συνδρομής σας, εάν το MetaMathesis δεν λάβει πληρωμή από τον τρόπο πληρωμής σας, (α) συμφωνείτε να πληρώσετε όλα τα οφειλόμενα ποσά στον Λογαριασμό σας κατόπιν αιτήματος ή/και (β) συμφωνείτε ότι το MetaMathesis μπορεί είτε να τερματίσει είτε να αναστείλει συνδρομή μέχρι να ληφθεί η πληρωμή (με την παραλαβή της πληρωμής, ο Λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί και για λόγους αυτόματης ανανέωσης, η νέα περίοδος δέσμευσης συνδρομής σας θα ξεκινήσει από την ημέρα λήψης της πληρωμής).
1.8 . Διαφωνίες. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή του αντίγραφου κίνησης της πιστωτικής σας κάρτας, εάν αμφισβητήσετε κάποια από τις χρεώσεις μας σε αυτήν τη δήλωση. Σε διαφορετική περίπτωση, μια τέτοια διαφωνία θα θεωρηθεί ότι έχει απαλειφθεί. Οι διαφορές τιμολόγησης θα πρέπει να κοινοποιούνται συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα ακύρωσης στην ακόλουθη διεύθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 5, 12461 Χαϊδάρι ή με email στο [support@MetaMathesis.com]. Εάν χρησιμοποιήσετε τη φόρμα ή στείλετε email, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με email για να επιβεβαιώσουμε ότι λάβαμε την ακύρωσή σας.

2. Περιορισμός Ευθύνης
7.1. 7.1 Αποποίηση ορισμένων ζημιών. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝEΤΑΙ ΤΟ METAMATHESIS ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ H ΕΣΟΔΩΝ Ή για έμμεσες ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ METAMATHESIS/.
7.2. Ανώτατο όριο ευθύνης. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ METAMATHESIS ΔΕ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΟ METAMATHESIS ΑΠΟ ΕΣΑΣ.

3. Αποζημίωση
3.1 Συμφωνείτε να αποζημιώσετε το MetaMathesis τις θυγατρικές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες και τους δικαιοπάροχους (συλλογικά, τα “MetaMathesis”) για τυχόν απώλειες, κόστος, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών χρεώσεων) που σχετίζονται ή προκύπτουν από: (α) Το Περιεχόμενό σας• (β) την χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών του MetaMathesis. (γ) την παραβίαση των Όρων από εσάς• (δ) την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου μέρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Χρηστών• ή (ε) παραβίαση τυχόν ισχυόντων νόμων, κανόνων ή κανονισμών. Το MetaMathesis διατηρεί το δικαίωμα, με δικό τoυ κόστος, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος υπόκειται σε αποζημίωση από εσάς, στην οποία περίπτωση θα συνεργαστείτε πλήρως με την MetaMathesis για τη διεκδίκηση τυχόν διαθέσιμων . Αυτή η διάταξη δεν απαιτεί από εσάς να αποζημιώσετε κανένα από τους συνεργάτες του MetaMathesis για οποιαδήποτε ασυνείδητη εμπορική πρακτική από ένα τέτοιο συνεργάτη ή για απάτη, εξαπάτηση, ψευδή υπόσχεση, ψευδή δήλωση ή απόκρυψη, καταστολή ή παράλειψη οποιουδήποτε γεγονότος σε σχέση με τον Ιστότοπο ή οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που παρέχονται βάσει του παρόντος. Συμφωνείτε ότι οι διατάξεις αυτής της ενότητας θα επιβιώσουν από τυχόν τερματισμό του Λογαριασμού σας, τους Όρους ή την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες του MetaMathesis.

4. Γενικές Παροχές
4.1. Ανάθεση έργου. Οι Όροι, και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας βάσει του παρόντος, δεν επιτρέπεται να εκχωρηθούν, να ανατεθούν σε υπεργολαβία, να ανατεθούν ή να μεταβιβαστούν με άλλο τρόπο από εσάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της MetaMathesis και οποιαδήποτε απόπειρα ανάθεσης, υπεργολαβίας, ανάθεσης ή μεταβίβασης κατά παράβαση των προαναφερθέντων θα είναι άκυρη και κενή.
4.2. .Αποκλειστική δικαιοδοσία. Στο βαθμό που επιτρέπεται στα μέρη βάσει της παρούσας Συμφωνίας να κινήσουν αντιδικίες σε δικαστήριο, τόσο εσείς όσο και το MetaMathesis συμφωνείτε ότι όλες οι αξιώσεις και οι διαφορές που προκύπτουν από την απόφαση του Συμφωνητικού θα εκδικάζονται αποκλειστικά σταδικαστήρια Αθηνών.
4.3. .Ισχύον Δίκαιο Οι Όροι και οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με αυτούς θα ερμηνεύονται από και σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να εφαρμόζονται οποιεσδήποτε αρχές που προβλέπουν την εφαρμογή του δικαίου άλλης δικαιοδοσίας.
4.4. Ειδοποίηση Όπου το MetaMathesis απαιτεί να παρέχετε μια διεύθυνση email, είστε υπεύθυνοι για την παροχή της πιο πρόσφατη διεύθυνση email σας. Σε περίπτωση που η τελευταία διεύθυνση email που δώσατε στο MetaMathesis δεν είναι έγκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να σας παραδώσει οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις που απαιτούνται/επιτρέπονται από τους Όρους, η αποστολή από ττο MetaMathesis του email που περιέχει τέτοια ειδοποίηση θα αποτελεί ωστόσο αποτελεσματική ειδοποίηση . Μπορείτε να επικοινωνείτε με το MetaMathesis στην ακόλουθη διεύθυνση: [support@MetaMathesis.com]
4.5. Παραίτηση. Οποιαδήποτε παραίτηση ή αδυναμία επιβολής οποιασδήποτε διάταξης των Όρων σε μία περίπτωση δεν θα θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη ή από τέτοια διάταξη σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
4.6. . Δυνατότητα διαχωρισμού. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό, αυτό το τμήμα θα αναδιατυπωθεί με τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει, όσο το δυνατόν περισσότερο, την αρχική πρόθεση των μερών και τα υπόλοιπα τμήματα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτελεσματικότητα.
4.7. . Έλεγχος εξαγωγών. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να εξάγετε, να εισαγάγετε ή να μεταβιβάσετε τις ιδιότητες MetaMathesis εκτός εάν εξουσιοδοτείται από το MetaMathesis.
4.8. . Πρόσβαση και λήψη της εφαρμογής από το Play/ AppStore. Τα ακόλουθα ισχύουν για οποιαδήποτε εφαρμογή προέλευσης Play/ AppStore στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω ή λήψη από το Play/ AppStore:
(α) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι (i) οι Όροι συνάπτονται μόνο μεταξύ εσάς και του MetaMathesis, και όχι της Google ή της Apple, και (ii) Το MetaMathesis , όχι η Google ή Apple, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή προέλευσης του Play/ AppStore και το περιεχόμενό της. Η χρήση της εφαρμογής προέλευσης του Play/ AppStore πρέπει να συμμορφώνεται με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Play/ Play/ AppStore.
(β) Αναγνωρίζετε ότι η Google ή η Apple δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την εφαρμογή προέλευσης τουPlay/ AppStore.
(γ) Εσείς και το MetaMathesis αναγνωρίζετε ότι, μεταξύ της MetaMathesis και της Apple, η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων που έχετε ή οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων που σχετίζονται με την εφαρμογή προέλευσης του Play/ AppStore ή την κατοχή και χρήση του Play/ AppStore από εσάς Προέλευση Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,: (i) αξιώσεων ευθύνης προϊόντος. (ii) οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι η εφαρμογή προέλευσης του Play/ AppStore δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση. και (iii) αξιώσεις που προκύπτουν από την προστασία των καταναλωτών ή παρόμοια νομοθεσία.
(δ) Εσείς και το MetaMathesis αναγνωρίζετε ότι, σε περίπτωση οποιουδήποτε ισχυρισμού τρίτου μέρους ότι η εφαρμογή προέλευσης του Play/ AppStore ή η κατοχή και χρήση αυτής της εφαρμογής προέλευσης του Play/ AppStore παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του τρίτου μέρους, μεταξύ των MetaMathesis και της Apple , το MetaMathesis , όχι η Apple, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την έρευνα, την υπεράσπιση, τη διευθέτηση και την απαλλαγή οποιασδήποτε τέτοιας αξίωσης για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας στον βαθμό που απαιτείται από τους Όρους.
(ε) Χωρίς να περιορίζετε άλλους όρους των Όρων, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες όρους συμφωνίας τρίτων όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή προέλευσης του Play/ AppStore.
11.9. Ολόκληρη η συμφωνία. Οι Όροι αποτελούν την τελική, πλήρη και αποκλειστική συμφωνία των μερών σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος και αντικαθιστούν και συγχωνεύουν όλες τις προηγούμενες συζητήσεις μεταξύ των μερών σχετικά με το εν λόγω θέμα.
5. Φόρμα ακύρωσης
(Συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση.)
Αποστείλετε στο MetaMathesis, Νικολάου Πλαστήρα 5, 12461, Χαϊδάρι, Αθήνα | ή μέσω email στο MetaMathesis@gmail.com:
Εγώ/εμείς [__________________] ειδοποιούμε ότι εγώ/εμείςo/η [______________] ακυρώνουμε τη σύμβαση πώλησης μου/μας για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας [________], που παραγγέλθηκε στις [__________]/λήφθηκε στις [________],
Όνομα καταναλωτή(ών), _______________________
Διεύθυνση καταναλωτή(ών), ____________________
Υπογραφή καταναλωτή(ών) (μόνο εάν αυτό το έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί),
Ημερομηνία