Η ένταξη, η συνύπαρξη και η συνεργασία μαθητών γενικής εκπαίδευσης και μαθητών με ειδικές ανάγκες, είναι πολύ συχνά απαραίτητο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη μεθοδολογία μας με καινοτόμες προσεγγίσεις που ενσωματώνουν τις νέες ανακαλύψεις της νευροεπιστήμης για τη μάθηση και τις ψηφιακές τεχνολογίες;

Το MetaMathesis βασίζεται στις αξίες της προσφοράς, της αριστείας (καινοτομίας) και της καινοτομίας και έχει μακρά εμπειρία στη διοργάνωση Εκπαιδεύσεων, Σεμιναρίων και Συνεδρίων με επίκεντρο τη φροντίδα των δικαιωμάτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Προσπαθούμε να άρουμε τα εμπόδια και να προωθήσουμε μια από κοινού σχεδιασμένη εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς που επιτρέπει σε ολόκληρο το σύστημα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε μέλους. Έτσι εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους να ευδοκιμούν μαζί, ώστε αντί να εστιάζουν στις αδυναμίες τους, να γίνουν καλύτεροι στα ταλέντα τους.

Η ειδική εκπαίδευση στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση που σας προσφέρουμε είναι εμπνευσμένη από τη μακρόχρονη πρακτική μας στην τάξη ξένων γλωσσών και από το αίτημα δεκάδων καθηγητών για επιστημονική, αξιόπιστη μετεκπαίδευση στο ολοένα και πιο επίκαιρο θέμα της ειδικής αγωγής και ένταξης. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε τη MetaMathesis για να σκορπίσουμε τη φλόγα μαζί και να ανακαλύψουμε συναρπαστικούς τρόπους για να υποστηρίξουμε όλους τους μαθητές μας να ευδοκιμήσουν ΜΑΖΙ!

Έφη Κυρικάκη, εκπαιδευτικός, δημιουργός του NeuraLearningPower®

Δημιουργία Οργανωμένου Πλαισίου Ένταξης για την Ειδική Αγωγή στο KXG – Διαδραστική Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση αφορά στο οργανωτικό κομμάτι της υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση στοχεύει στη δημιουργία ενός θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικός άξονας στις αποφάσεις και τις δράσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση των μαθητών αυτών είτε ατομικά είτε σε τμήματα μικτών δεξιοτήτων.

Μέσα από απτά παραδείγματα θα μελετηθούν τα διαφορετικά οφέλη που μπορούν να προσφέρουν τα Κέντρα Γλωσσών, ενώ θα συζητηθούν θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας, συνεργασίας και ηγεσίας. ανάγκες, καθώς και πρακτικές λύσεις για αποτελεσματική στόχευση.

Τέλος, παρέχονται συμβουλές σχετικά με την αξιολόγηση και τροποποίηση εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

“Για τα άτομα χωρίς αναπηρία, η τεχνολογία κάνει τα πράγματα
ευκολότερα. Για άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία
κάνει τα πράγματα δυνατά.”

– International Business Machines, 1991 Training Manual

“Για τα άτομα χωρίς αναπηρία, η τεχνολογία κάνει τα πράγματα ευκολότερα. Για άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία κάνει τα πράγματα δυνατά.”
– International Business Machines, 1991 Training Manual

Συμμετοχή : Η εκπαίδευση έχει ως στόχο:

 • Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών
 • Ακαδημαϊκοί Λειτουργοί Ειδικής Αγωγής σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Μεθοδολογία

 • Εξ’ απόστασεως μέσω ζουμ, διαδραστική εκπαίδευση με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και πρακτική άσκηση.
 • Η γλώσσα της παρουσίασης θα είναι η ελληνική, ενώ το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο θα είναι στα αγγλικά.
 • Οι σημειώσεις της εκπαίδευσης θα είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Certificate of attendance from KEDIVIM MetaMathesis.

Στόχοι μάθησης

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

Ημέρα 1

 • Τι περιλαμβάνει η πολιτική υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;
 • Πώς αναπτύσσουμε την κατάλληλη πολιτική για κάθε ΕΚΕ.
 • Ποια οφέλη μπορούν να προσφερθούν σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Πώς μπορούμε να ταξινομήσουμε τα οφέλη σύμφωνα με το περιεχόμενο και την αντίστοιχη ΕΚΕ.
 • Πώς συνδέουμε τα οφέλη με την πολιτική;

Ημέρα 2

 • Πότε και πώς κοινοποιούμε στους κηδεμόνες την πολιτική της NLP και τα προσφερόμενα οφέλη.
 • Πώς συλλέγουμε και δημιουργούμε το προφίλ των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Πώς να δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκμάθησης με τα κατάλληλα οφέλη ανάλογα με το προφίλ και τις ανάγκες κάθε μαθητή.
 • Πώς αξιολογούμε τα οφέλη για την εφαρμογή τους;
 • Όταν είναι απαραίτητο να γίνει μετατροπή ή κατάργηση των πλεονεκτημάτων.

“Για τα άτομα χωρίς αναπηρία, η τεχνολογία κάνει τα πράγματα
ευκολότερα. Για άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία
κάνει τα πράγματα δυνατά.”

– International Business Machines, 1991 Training Manual

“Για τα άτομα χωρίς αναπηρία, η τεχνολογία κάνει τα πράγματα ευκολότερα. Για άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία κάνει τα πράγματα δυνατά.”
– International Business Machines, 1991 Training Manual

Βοηθητική Τεχνολογία Ειδικής Αγωγής στις Ξένες Γλώσσες
Διαδραστικό σεμινάριο (5 ώρες)

Η Εκπαίδευση εισάγει ψηφιακά εργαλεία που καθιστούν το εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είτε σε προγράμματα εκπαίδευσης ξένων γλωσσών στη ζωή είτε από απόσταση.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση εστιάζει σε εργαλεία που σχετίζονται με την τροποποίηση της δομής και του περιεχομένου του ψηφιακού υλικού, καθώς και σε εργαλεία που επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη μαθησιακή διαδικασία.

Η χρήση αυτών των ψηφιακών εργαλείων στοχεύει στην άρση των αισθητηριακών φραγμών, στην ενίσχυση της συγκέντρωσης, στην παροχή διαφοροποιημένου υλικού και εξατομικευμένων εκδόσεων εργασίας.

Η εκπαίδευση παρέχει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την ποιοτική και στοχευμένη ανάθεση εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς, καθώς και για την οργάνωση και τον έλεγχο της χρήσης εργαλείων από μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Συμμετοχή : Η εκπαίδευση απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες εκπαίδευσης ξένων γλωσσών
 • Επαγγελματίες Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Μεθοδολογία

 • Εξ’ αποστάσεως μέσω ζουμ, Διαδραστικό σεμινάριο με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και πρακτική άσκηση.
 • Η γλώσσα της παρουσίασης θα είναι η ελληνική.
 • Το ψηφιακό υλικό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι στα αγγλικά, ενώ το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο θα είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά (όπου απαιτείται).

Στόχοι μάθησης

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Τι ορίζεται ως τεχνολογία υποστήριξης
 • Ποια είναι τα ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν τη μάθηση;
 • Πώς χρησιμοποιούνται στη διαδικασία εκμάθησης
 • Τι είδους δυσκολίες βοηθούν
 • Πώς οργανώνουμε και ελέγχουμε τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

Ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης

Δημιουργία σε ομάδες και παρουσίαση μαθησιακής δραστηριότητας χρησιμοποιώντας
τουλάχιστον δύο από τα εργαλεία ψηφιακής υποβοήθησης τεχνολογίας. Πιστοποιητικό
παρακολούθηση από την ΚΕΔΙΒΙΜ MetaMathesis

Προσαρμογή Εκπαιδευτικού Υλικού Ειδικής Αγωγής σε
Ξενόγλωσση Εκπαίδευση – Διαδραστικό Σεμινάριο (4 ώρες)

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στις προσαρμογές που καθιστούν το εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο ή ψηφιακό, κατάλληλο για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αρχικά, παρουσιάζονται δραστηριότητες διαφορετικών δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και συζητούνται αναποτελεσματικές επιλογές και πιθανές ελλείψεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα είδη των προσαρμογών που απαιτούνται σε επίπεδο δομής και οργάνωσης δραστηριοτήτων μέσω παραδειγμάτων. Οι τροποποιήσεις που αφορούν το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων μελετώνται χωριστά ανάλογα με το
δεξιότητα που δοκιμάζεται.

Οι προσαρμογές που προτείνονται στην εκπαίδευση μπορούν να γίνουν σε υπάρχον έντυπο και ψηφιακό υλικό, αλλά και ως κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία γενικά διαφοροποιημένου υλικού για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

“Εάν ένα άτομο χτυπήσει τον αστράγαλο, παρέχονται πατερίτσες για να βοηθήσουν το άτομο να περπατήσει. Εάν ένα παιδί έχει προβλήματα μάθησης, οι εγκαταστάσεις στην τάξη θα βοηθήσουν το παιδί να μάθει.”
– από Nicole Eredics, Inclusion Specialist

Συμμετοχή: Η εκπαίδευση έχει ως στόχο:

 • Επαγγελματίες εκπαίδευσης ξένων γλωσσών
 • Επαγγελματίες Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Μεθοδολογία

 • Απόσταση μέσω ζουμ, Διαδραστικό σεμινάριο με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και πρακτική άσκηση.
 • Η γλώσσα της παρουσίασης θα είναι η ελληνική.
 • Το ψηφιακό υλικό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι στα αγγλικά, ενώ το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο θα είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά (όπου απαιτείται).

Στόχοι μάθησης

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Ποιο υλικό είναι κατάλληλο για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Ποιοι είναι οι τύποι προσαρμογών;
 • Πώς οι προσαρμογές εξυπηρετούν διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες
 • Πώς να τροποποιήσετε το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό
 • Τρόπος δημιουργίας διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού

Ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης

Δημιουργία σε ομάδες και παρουσίαση μαθησιακής δραστηριότητας χρησιμοποιώντας
τουλάχιστον δύο από τα εργαλεία ψηφιακής υποβοήθησης τεχνολογίας. Πιστοποιητικό
παρακολούθηση από την ΚΕΔΙΒΙΜ MetaMathesis

Βεβαίωση παρακολούθησης από την ΚΕΔΙΒΙΜ Μεταμάθησης.

Εισηγήτρια

Τύνα Κωνσταντοπούλου, βραβευμένη με Χρυσό Βραβείο Πρωτοπορίας και Έρευνας
στην Εκπαίδευση (2020 – CWSIR) και Χάλκινο Βραβείο Υποστήριξης Φοιτητών με ΕΕΑ
στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση (2020 – ELT News), έχει σπουδάσει Αγγλικά και
Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα
στην Ειδική Αγωγή με Αριστεία από το Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου. Είναι Δάσκαλος και
Υπεύθυνος ενότητας στο MA in TESOL στο Staffordshire University, εκπαιδευτικός δασκάλων στο
MetaMathesis Education, διατηρώντας παράλληλα τον δικό της χώρο παρέμβασης και ένταξης στο
Αγγλική γλώσσα.

Η Τύνα έχει 15ετή εμπειρία διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, ενώ από το 2017 συμμετέχει σε ημερίδες και συνέδρια
σε όλο τον κόσμο με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα όπως πρώιμη
παρέμβασης και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Τύνα Κωνσταντοπούλου, βραβευμένη με Χρυσό Βραβείο Πρωτοπορίας και Έρευνας
στην Εκπαίδευση (2020 – CWSIR) και Χάλκινο Βραβείο Υποστήριξης Φοιτητών με ΕΕΑ
στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση (2020 – ELT News), έχει σπουδάσει Αγγλικά και
Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα
στην Ειδική Αγωγή με Αριστεία από το Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου. Είναι Δάσκαλος και
Υπεύθυνος ενότητας στο MA in TESOL στο Staffordshire University, εκπαιδευτικός δασκάλων στο
MetaMathesis Education, διατηρώντας παράλληλα τον δικό της χώρο παρέμβασης και ένταξης στο
Αγγλική γλώσσα.

Η Τύνα έχει 15ετή εμπειρία διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, ενώ από το 2017 συμμετέχει σε ημερίδες και συνέδρια
σε όλο τον κόσμο με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα όπως πρώιμη
παρέμβασης και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Αυτισμός και συμπτώματα
Στάδια Ανάπτυξης
Επαγγελματική Κατάρτιση (10 ώρες)

“Αυτισμός . . . μας προσφέρει μια ευκαιρία να δούμε ένα όραμα του κόσμου γεμάτο δέος
που διαφορετικά θα μπορούσε να μας περάσει.”

– Dr. Colin Zimbleman, Ph.D.

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Αυτό είναι ένα γρήγορο επιστημονικό πρόγραμμα για επαγγελματίες της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας
με απώτερο στόχο την εισαγωγή των εκπαιδευμένων στα συμπτώματα των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών που εμφανίζονται νωρίς στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, στη βρεφική και παιδική ηλικία, στην εφηβεία και στην ενηλικίωση.

Είναι ζωτικής σημασίας για τους επιστήμονες και τους εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών να ενημερωθούν για τα διαφορετικά ηλικιακά συμπτώματα του Φάσματος του Αυτισμού, ώστε να υπάρχει είναι αντίστοιχη συμβουλευτική γονέων με βάση αντικειμενικά και παρατηρήσιμα δεδομένα και την επακόλουθη παραπομπή τους σε διαδικασίες αξιολόγησης και παρέμβασης.

Αυτή η εκπαίδευση είναι πρακτικά προσανατολισμένη στους πρόσφατους ορισμούς των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών με βάση τα πιο αναγνωρισμένα εγχειρίδια, τη συμπτωματολογία του φάσματος ανά ηλικία, την ανάλυση βίντεο με περιπτώσεις αυτισμού από την πρώιμη ηλικία στάδια μέχρι την ενηλικίωση και πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία αξιολόγησης και μέτρησης
συμπεριφορά αυτής της διαταραχής.

Πρόκειται για ένα γρήγορο επιστημονικό πρόγραμμα για επαγγελματίες της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας με απώτερο στόχο την εισαγωγή των εκπαιδευμένων στα συμπτώματα των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών που εμφανίζονται νωρίς στα αρχικά στάδια της ανάπτυξη, στη βρεφική και παιδική ηλικία, στην εφηβεία και στην ενηλικίωση.

Είναι ζωτικής σημασίας για τους επιστήμονες και τους εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και για την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών να ενημερώνονται για τα διαφορετικά ηλικιακά συμπτώματα του Φάσματος του Αυτισμού, ώστε να υπάρχει είναι αντίστοιχη συμβουλευτική γονέων με βάση αντικειμενικά και παρατηρήσιμα δεδομένα και την επακόλουθη παραπομπή τους σε διαδικασίες αξιολόγησης και παρέμβασης.

Αυτή η εκπαίδευση είναι πρακτικά προσανατολισμένη στους πρόσφατους ορισμούς των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών με βάση τα πιο αναγνωρισμένα εγχειρίδια, τη συμπτωματολογία του φάσματος ανά ηλικία, την ανάλυση βίντεο με περιπτώσεις αυτισμού από την πρώιμη ηλικία στάδια μέχρι την ενηλικίωση και πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία αξιολόγησης και μέτρησης
συμπεριφορά αυτής της διαταραχής.

Συμμετοχή : Θα βρουν την εκπαίδευση εξαιρετικά χρήσιμη:

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, ξένες γλώσσες, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι κ.λπ.

Μεθοδολογία

 • Εξ’ αποστάσεως μέσω ζουμ, Διαδραστικό σεμινάριο με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και την πρακτική εξάσκηση
  άσκηση.
 • Στην εκπαίδευση, θα υπάρχει ανάλυση βίντεο πραγματικών περιπτώσεων ανά αναπτυξιακή ηλικία
  και πλαίσιο π.χ. σχολείο-σπίτι.
 • Θα χρησιμοποιηθούν επίσης ερωτηματολόγια από ξένους οργανισμούς και Πρωτόκολλα Καταγραφής Συμπεριφοράς.

Στόχοι μάθησης

 • Γνώση των συμπτωμάτων των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών ανά αναπτυξιακή ηλικία.
 • Η ταξινόμηση των συμπτωμάτων σε αντίστοιχα πλαίσια, παράγοντες και μεταβλητές: επικοινωνία, κοινωνική ζωή, ανθρώπινες σχέσεις, αυτονομία, βαθμός δυσκολίας κ.λπ.
 • Η αναγνώρισή τους στην εκπαιδευτική πρακτική και διαδικασία, στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στο ιδιαίτερο μάθημα, σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές.
 • Η καταγραφή των συμπτωμάτων με πρακτικούς και επιστημονικούς τρόπους, η παραπομπή και η συνεργασία με αρμόδιους φορείς.
 • Πληροφορίες για τα υπάρχοντα εργαλεία αξιολόγησης και προγράμματα παρέμβασης.

Ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης

Η Τελική Αξιολόγηση θα γίνει με εργασία σε ομάδες.

Βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΔΙΒΙΜ MetaMathesis.

Δηλώστε ενδιαφέρον

Εισηγητής

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Δρ Ηλίας Α. Βασιλείου, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Specialist Teacher in Behavior Management, “PgCert in Behavior Management”, Nottingham Trent University, με πολυετή εμπειρία σε σχολεία και ιδρύματα με μαθητές με Διάχυτες Αναπτυξιακές Δυσκολίες,
Εκπαίδευση σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Δρ Ηλίας Α. Βασιλείου, Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Specialist Teacher in Behavior Management, “PgCert in Behavior Management”, Nottingham Trent University, με πολυετή εμπειρία σε σχολεία και ιδρύματα με μαθητές με Διάχυτες Αναπτυξιακές Δυσκολίες, Εκπαίδευση σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.